[Thông Báo] Bảo trì & Liên Thông máy chủ ngày 09/04/2020
Chư vị Đại Hiệp thân mến,
Nhằm ổn định hoạt động tại các máy chủ và hướng tới mang nhiều hơn những trải nghiệm cộng đồng thú vị đến chư vị Đại Hiệp, BQT trân trọng thông báo về việc Bảo Trì & Liên thông máy chủ vào ngày mai 09/04/2020.

Thời gian dự kiến:

Bắt đầu từ 10h00' đến 11h00' ngày 09/04/2020.

Liên thông máy chủ:

  1. Máy chủ S2 (Nhạc Kiếm)S3 (Ngọc Kiếm) liên thông vào máy chủ S1 (Linh Kiếm).
  2. Máy chủ S5 (Phong Kiếm) liên thông vào S4 (Huyết Kiếm).

Qui tắc sau liên thông:

• Đăng nhập:
Nhân vật tại máy chủ nào vẫn đăng nhập tại máy chủ đó (đăng nhập tại máy chủ khác sẽ không thấy nhân vật).
Ví dụ:
Nhân vật ở máy chủ S1 chỉ có thể đăng nhập tại máy chủ S1, nếu đăng nhập ở máy chủ S2 sẽ không hiển thị nhân vật.

 Xóa nhân vật:
Sau khi liên thông, nếu tổng số nhân vật trong tài khoản vượt quá 4 nhân vật thì hệ thống sẽ chỉ hiển thị 4 nhân vật có Lực chiến cao nhất. Sau khi xóa nhân vật không cần thiết và đăng nhập lại mới có thể hiển thị các nhân vật còn lại.

 Bảng Xếp Hạng:
Sau khi hoàn tất liên thông, hệ thống sẽ căn cứ vào thông tin nhân vật để đặt lại Bảng Xếp Hạng.

• Bang Hội:
Bang Hội trùng tên sẽ có thêm hậu tố phía sau. Ví dụ: SG_1, SG_2...

• Đấu Trường:
Xếp hạng tại Đấu Trường sẽ được làm mới, chư vị Đại Hiệp cần tham gia hoạt động để được xếp hạng lại.

• Hoạt động:
Thời gian hoạt động Rút trang bị, Hồ Ước Nguyện, Rút thú cưỡi, Vua nạp thẻ… sẽ áp dụng theo thời gian và phần thưởng của máy chủ chính.
Ví dụ:
Máy chủ S2, S3 liên thông vào S1 thì thời gian và phần thưởng các hoạt động kể trên sẽ tính theo máy chủ S1.

Quà Bảo Trì:

Sau khi hoàn tất Bảo trì và Liên thông máy chủ, chư vị Đại Hiệp sẽ nhận được 1 phần quà, bao gồm:

 Đồng (Khóa) x 500.000
 Long Tiên Ngọc Ngẫu Nhiên x 1
 Hỏa Văn Tinh Thạch x 30
 Phiếu Chọn Bảo Vật x 1
 Vé Ưu Đãi Săn Bắt x 11

Trong thời gian bảo trì, BQT sẽ đóng cổng đăng nhập, Đại Hiệp vui lòng lưu ý thoát tài khoản trước thời gian bảo trì và không cố gắng đăng nhập lại trước khi có thông báo kết thúc bảo trì để tránh sự cố phát sinh cho tài khoản.
Rất mong Đại Hiệp thông cảm cho bất tiện này.
Trân trọng!