[SỰ KIỆN] THIÊN CƠ - VÒNG QUAY MCOIN SIÊU GIẢM GIÁ ( 09/11 - 11/11)

Chư Vị Đại Hiệp thân mến!
Theo tin tức tại hạ mới nhận được từ chốn gian hồ gửi về thì bắt đầu từ 0h ngày 09/11 kéo dài đến 23h59' ngày 11/11 thì giá lượt quay ở vòng quay mcoin và giá lượt lấy thiên cơ sẽ giảm 20% đó ạ!

 Cụ thể như sau:

    1. Vòng Quay Mcoin
        - Thời gian: Từ 0h 09/11 - 23h59' 11/11
        - Giá lượt quay giảm 20% từ 100mcoin cho 1 lần quay xuống còn 80mcoin cho 1 lần quay.
 Tham gia ngay tại: https://nap.mobiz.vn/vong-quay-mcoin

    2. Thiên Cơ
       - Thời gian: Từ 0h 09/11 - 23h59' 11/11
       - Giá lượt lấy thiên cơ giảm 20% từ 100 mcoin xuống còn 80 mcoin cho 1 lần lấy thiên cơ ( áp dụng cho cả x2 và x5 )


BQT MINH TRIỀU CẨM Y VỆ