[Sự Kiện] TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ

Tích Lũy Tiêu Phí Nguyên Bảo Nhận Quà Siêu Giá Trị

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Phí Tích Lũy Kim Nguyên Bảo Không Khóa sẽ nhận được phần thưởng phong phú
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Không hạn chế số lần Tiêu Phí Nguyên Bảo
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
  - Sự Kiện qua ngày không được làm mới
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Chiết Khấu Nạp Thẻ - Tích Lũy Tiêu Phí

Phần Thưởng