[Sự Kiện] TÍCH LŨY NẠP KIM CƯƠNG NHẬN QUÀ GIÁ TRỊ

TÍCH LŨY QUI ĐỔI KIM CƯƠNG NHẬN QUÀ GIÁ TRỊ

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Quy Đổi Thẻ Nạp thành Kim Cương sẽ nhận được các phần thưởng phong phú
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Không hạn chế mệnh giá qui đổi thành Kim Cương
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc trong thời gian diễn ra sự kiện
  - Sự Kiện qua ngày không được làm mới
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Chiết Khấu Nạp Thẻ - Nạp Tích Lũy

Phần Thưởng