[Sự Kiện] TÂN THỦ ĐĂNG NHẬP 14 NGÀY

VUI VẺ CHƠI GAME - NHẬN QUÀ 14 NGÀY LIÊN TỤC

Thời Gian

Vĩnh Viễn (Sau khi nhận hết 14 ngày sẽ không được làm mới)

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Đăng Nhập vào game để nhận phần thưởng từ hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng