[Sự Kiện] QUỸ TRƯỞNG THÀNH

ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng Kim Cương đầu tư vào quỹ Trưởng Thành để nhận lại số lượng lớn Nguyên Bảo Khóa
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp Kim Cương
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Quỹ Trưởng Thành

Phần Thưởng