[Sự Kiện] QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

QUỈ ĐỔI KIM CƯƠNG MỆNH GIÁ BẤT KỲ NHẬN QUÀ KHỦNG

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi qui đổi thẻ nạp thành Kim Cương lần đầu sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Không hạn chế mệnh giá qui đổi.
  - Mỗi người chơi chỉ nhận 1 lần duy nhất tại hoạt động
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Nạp Lần Đầu

Phần Thưởng