[Sự Kiện] PHẦN THƯỞNG NÂNG CẤP

CẤP NHÂN VẬT CÀNG CAO PHẦN THƯỞNG CÀNG GIÁ TRỊ

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi tăng cấp Nhân Vật sẽ nhận được phần thưởng từ hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Phần Thưởng Nâng Cấp

Phần Thưởng