[Sự Kiện] ONLINE NHẬN QUÀ

TRỤ CÀNG LÂU QUÀ CÀNG LỚN

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Online đủ thời gian sẽ nhận được phần thưởng từ hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
  - Sự Kiện qua ngày sẽ được làm mới
 • Thời gian trao thưởng
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Online đủ thời gian sẽ nhận được phần thưởng từ hoạt động

Phần Thưởng