[Sự Kiện] NHẬN THƯỞNG ĐIỂM DANH

CÓ MẶT CÓ QUÀ - CÓ VIP X2 QUÀ

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Đăng nhập vào game sẽ được phần thưởng từ hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Sự Kiện hết 30 ngày sẽ làm mới
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Nhận Thưởng Điểm Danh

Phần Thưởng