[Sự Kiện] LỄ HỘI NGUYÊN BẢO

LỄ HỘI NGUYÊN BẢO

Thời Gian

- Bắt Đầu: Ngay khi mở Máy chủ mới.
- Kết Thúc: 7 ngày sau khi mở Máy chủ mới.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng Kim Cương để quay thưởng và nhận lại số Kim Nguyên Bảo (KHÔNG KHÓA) gấp bội.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Số lần quay được qui định theo cấp VIP.
 • Thời gian trao thưởng
  - Phần thưởng được cộng trực tiếp vào Túi (hành trang) nhân vật.

Phần Thưởng