[Sự Kiện] LỄ BAO CHIẾT KHẤU

LỄ BAO SIÊU GIẢM GIÁ

Thời Gian

Bắt Đầu: Từ khi tạo nhận vật - Kế Thúc: 10 ngày sau khi tạo nhận vật

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi sau khi nhận thưởng Nạp Lần Đầu sẽ xuất hiện các Lễ Bao Chiết Khầu với phần thưởng Phòng Phú
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Ưu Đãi

Phần Thưởng