[Sự Kiện] ĐẦU TƯ 1 KIM CƯƠNG NHẬN 1 VẠN KIM NGUYÊN BẢO KHÓA

ĐẦU TƯ 1 VỐN 4 LỜI

Thời Gian

Bắt Đầu: Từ lúc tạo nhân vật - Kết Thúc: 48h sau khi tạo nhân vật.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, Sử dụng 1 Kim Cương để đầu tư vào quỹ này sẽ nhận lại số lượng lớn Kim Nguyên Bảo
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc
  - Sự Kiện này chỉ tham gia được 1 lần
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đầu Tư 1 Kim Cương

Phần Thưởng