[Sự Kiện] ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC 7 NGÀY VUI VẺ

7 NGÀY VUI VẺ

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập vào game để nhận được phần thưởng hoạt động
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Sự Kiện nhận đủ 7 ngày sẽ được làm mới
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đăng Nhập Liên Tục

Phần Thưởng

Ghi Chú: Kích hoạt thẻ Quý Chí Tôn hoặc Thẻ Nửa Năm sẽ nhận được x2 Phần Thưởng