[Sự Kiện] ĐẠI LỄ NGUYÊN BẢO

QUỸ ĐẦU TƯ THẺ TUẦN - THẺ THÁNG

Thời Gian

Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời hạn tham gia hoạt động, người chơi dùng Kim Cương mua gói thẻ sẽ nhận hoàn trả lượng lớn Nguyên bảo mỗi ngày
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Có thể mua cùng lúc thẻ Tuần và thẻ Tháng
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đại Lễ Nguyên Bảo

Phần Thưởng