[SỰ KIỆN] TẶNG NGUYÊN BẢO

ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN NGAY PHẦN THƯỞNG

THỜI HẠN THAM GIA

Vĩnh viễn (Sau khi nhận hết 14 ngày sẽ không được làm mới).

THỂ LỆ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại Hiệp đăng nhập vào game sẽ nhận phần thưởng sự kiện.
  • Điều kiện tham gia
    - Không hạn chế số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
    - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần Quà duy nhất mỗi ngày.
  • Trao thưởng
    - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Tặng Nguyên Bảo.

PHẦN THƯỞNG