[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ 30/04Chư vị Đại Hiệp thân mến!
Chào mừng đại lễ Giải Phóng Miền Nam 30/04Quốc Tế Lao Động 01/05BQT Minh Triều Cẩm Y Vệ trân trọng gửi đến chư vị Đại Hiệp Chuỗi Sự Kiện với muôn vàn ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, cùng tham gia nào!

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h00' ngày 27/04/2020 đến 23h59' ngày 03/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại Hiệp đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 phần thưởng gồm nhiều Nguyên liệu, vật phẩm quý hiếm.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất mỗi ngày.
Đăng nhập liên tục để nhận được phần thưởng lớn hơn.
• Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.


TÍCH NẠP NHẬN QUÀ


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' ngày 27/04/2020 đến 23h45' ngày 03/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ không làm mới mà sẽ vẫn tính tích lũy liên tục cho đến khi kết thúc.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.ĐỔI NGUYÊN LIỆU I


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' ngày 27/04/2020 đến 23h45' ngày 29/04/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp có thể sử dụng Linh Ngọc để quy đổi ra những Nguyên liệu quý hiếm khác.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Đại Hiệp có thể mở và đổi Nguyên liệu tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

TÍCH NẠP MỖI NGÀY I


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 27/04/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng NGUYÊN BẢO (KHÔNG KHÓA) tính bằng 20% mốc nạp.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.
TÍCH NẠP MỖI NGÀY II


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 28/04/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.TÍCH NẠP MỖI NGÀY III


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 29/04/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.
 

ĐỔI NGUYÊN LIỆU II


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' ngày 30/04/2020 đến 23h45' ngày 03/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp có thể sử dụng Linh Ngọc để quy đổi ra những Nguyên liệu quý hiếm khác.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Đại Hiệp có thể mở và đổi Nguyên liệu tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.
TÍCH NẠP MỖI NGÀY IV


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 30/04/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng NGUYÊN BẢO (KHÔNG KHÓA) tính bằng 20% mốc nạp.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.


TÍCH NẠP MỖI NGÀY V


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 01/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.
TÍCH NẠP MỖI NGÀY VI


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 02/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.TÍCH NẠP MỖI NGÀY VII


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' đến 23h45' ngày 03/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp tích lũy KC thanh toán vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được ngay phần thưởng.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Không hạn chế số lần thanh toán.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Khi tích lũy đạt mốc, Đại Hiệp có thể mở và nhận ngay phần thưởng tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.
TIỆM NGÀY LỄ


Thời hạn tham gia:

Bắt đầu từ 00h05' ngày 30/04 đến 23h45' ngày 01/05/2020.

Thể lệ:


Trong thời gian diễn ra sự kiện, các gói Lễ bao sẽ được bán giới hạn với giá Siêu ưu đãi, chư vị Đại Hiệp chỉ cần tiêu hao 1 lượng NB nhỏ để sở hữu các gói Lễ Bao.

• Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
• Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể mua tối đa lần cho mỗi gói Lễ bao.
• Sự kiện sẽ làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
• Đại Hiệp có thể mua gói Lễ bao tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.Kính chúc chư vị Đại Hiệp có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và có những trải nghiệm thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!
BQT