[ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI] BXH CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

ĐUA TOP CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

THỜI HẠN THAM GIA

 • Thời gian bắt đầu: Ngay khi khai mở Máy chủ mới.
 • Thời hạn kết thúc: 23h59 ngày thứ 2 sau khi ra mắt Máy chủ.

THỂ LỆ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp có tổng cấp Cường hóa trang bị đạt TOP và đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng.
 • Điều kiện tham gia
  - Không hạn chế số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất tính theo vị trí trên BXH.
  - Tổng cấp Cường hóa đạt TOP và đủ yêu cầu mới được nhận thưởng.
 • Thời gian trao thưởng
  - Đại Hiệp vui lòng nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Máy Chủ Mới - 7 Ngày (phần thưởng TOP BXH chỉ có thể nhận được khi sự kiện kết thúc).

PHẦN THƯỞNG