[ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI] BXH CẤP BẢO THẠCH

ĐUA TOP CẤP BẢO THẠCH

THỜI HẠN THAM GIA

- Thời gian bắt đầu: Ngay khi khai mở Máy chủ mới.

- Thời hạn kết thúc: 23h59' ngày thứ 6 sau khi mở Máy chủ.

THỂ LỆ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp đạt TOP trong BXH Bảo Thạch và đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng.
  • Điều kiện tham gia
    - Không hạn chế số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
    - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần Quà duy nhất tính theo vị trí trên BXH.
    - Đại Hiệp cần đạt TOP trong BXH Bảo Thạch và Tổng cấp Bảo Thạch đạt yêu cầu mới có thể nhận thưởng.
  • Trao thưởng
    - Đại Hiệp vui lòng nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Máy Chủ Mới - 7 Ngày (Phần thưởng trong TOP BXH chỉ có thể nhận khi sự kiện đã kết thúc).

PHẦN THƯỞNG