[Đua Top 7 Ngày] BXH TẨY LUYỆN TRANG BỊ

TỔNG ĐIỂM TẨY LUYỆN ĐẠT TOP SẼ NHẬN PHẦN THƯỞNG

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngay khi ra mắt Máy chủ mới.

- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 4 sau khi ra mắt Máy chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt TOP trên Bảng xếp hạng Tẩy Luyện và đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất tính theo vị trí trên Bảng xếp hạng.
  - Người chơi đạt TOP trên Bảng xếp hạng Tẩy Luyện và Điểm Tẩy Luyện đủ điều kiện mới có thể nhận được phần thưởng.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Máy Chủ Mới - 7 Ngày Đua Top.

Phần Thưởng