[Đua Top 7 Ngày] BXH KINH MẠCH

TỔNG HUYỆT VỊ KINH MẠCH ĐẠT TOP SẼ NHẬN PHẦN THƯỞNG PHONG PHÚ

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngay khi ra mắt Máy chủ mới.

- Thời hạn kết thúc: 23h59 sau khi ra mắt Máy chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt TOP trong Bảng xếp hạng Kinh Mạch và Tổng cấp Huyệt Vị Kinh Mạch đạt đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất tính theo vị trí trên Bảng xếp hạng.
  - Xếp hạng cấp Kinh Mạch đạt TOP và Tổng cấp Huyệt Vị Kinh Mạch đạt yêu cầu mới có thể nhận thưởng.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Máy Chủ Mới - 7 Ngày Đua Top.

Phần Thưởng