CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (08/07 - 14/07)Đai Hiệp thân mến!
BQT Minh Triều Cẩm Y Vệ trân trọng gửi đến chư vị Đại Hiệp Chuỗi Sự Kiện Tuần với muôn vàn ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, mời Đại Hiệp cùng muội khám phá và tham gia ngay nào!

1. ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 08/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại Hiệp đăng nhập vào game sẽ nhận được ngay rất nhiều phần thưởng hấp dẫn!
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi ngày, Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho lần đăng nhập đầu tiên.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng2. TÍCH NẠP NHẬN QUÀ

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 08/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng3. ĐỔI NGUYÊN LIỆU I

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 08/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 10/07/2020

Thể Lệ Tham Gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp có thể sử dụng Linh Ngọc để đổi lấy những nguyên liệu quan trọng khác.
 • Điều kiện bắt buộc
  Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
 • Thời gian trao thưởng
  Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng4. Tích Nạp Mỗi Ngày I

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 08/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 08/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng KNB KHÔNG KHÓA tính bằng 20% giá trị thanh toán.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng5. Tích Nạp Mỗi Ngày II

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 09/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 09/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn!
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng6. Tích Nạp Mỗi Ngày III

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 10/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 10/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng7. ĐỔI NGUYÊN LIỆU II

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 11/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại Hiệp có thể sử dụng Linh Ngọc để đổi lấy những nguyên liệu quan trọng khác.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng8. LỄ BAO GIẢM GIÁ

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 12/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại Hiệp sẽ có thể mua giới hạn các gói Lễ Bao với giá siêu ưu đãi!
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp sẽ có số lần mua giới hạn cho mỗi gói Lễ Bao.
  - Sự Kiện sẽ được làm mới vào 23h59' mỗi ngày diễn ra sự kiện.
 • Thời gian trao thưởng
  - Mua Lễ Bao trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng9. Tích Nạp Mỗi Ngày IV

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 11/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 11/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng KNB KHÔNG KHÓA tính bằng 20% giá trị thanh toán.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng10. Tích Nạp Mỗi Ngày V

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 12/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 12/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng11. Tích Nạp Mỗi Ngày VI

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 13/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 13/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần Thưởng12. Tích Nạp Mỗi Ngày VII

Thời hạn

 • Ngày bắt đầu: 00h ngày 14/07/2020
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/07/2020

Thể Lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Đại Hiệp thanh toán và chuyển Mcoin vào game đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Điều kiện bắt buộc
  - Không giới hạn số lượng Đại Hiệp tham gia sự kiện.
  - Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể nhận 1 phần thưởng duy nhất cho mỗi mốc.
  - Sự Kiện sẽ không được làm mới.
 • Thời gian trao thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Đặc Sắc.

Phần ThưởngChúc Đại Hiệp có những trải  nghiệm thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!