[Góc Tân Thủ] Tẩy Luyện trang bị và Hướng dẫn cơ bản

Tẩy luyện trang bị sẽ giúp Đại Hiệp thay đổi dòng thuộc tính trang bị đang sở hữu. Phẩm chất và thông số thuộc tính trên trang bị sẽ ngẫu nhiên Tăng hoặc Giảm mỗi khi tẩy luyện.

Đại Hiệp có thể sử dụng NB Khóa để mở khóa thêm dòng thuộc tính thứ 2 của trang bị (dòng thứ 3, 4 sẽ tiêu hao NB).

Thuộc tính tẩy luyện chia thành: Lục => Lam => Tím => Cam => Đỏ


Cách thức tẩy luyện:

Đại Hiệp cần sử dụng Tẩy Luyện Thạch để tẩy luyện trang bị. Mặc định trang bị ban đầu chỉ có 1 dòng thuộc tính tẩy luyện. Đại Hiệp có thể sử dụng NB Khóa để mở khóa thêm dòng thuộc tính thứ 2 của trang bị (dòng thứ 3, 4 sẽ tiêu hao NB).

Lựa chọn Tiêu hao 125NB và tẩy luyện thì trang bị chắc chắn sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Tím trở lên.

Đại Hiệp có thể lựa chọn Khóa để cố định một dòng thuộc tính trên trang bị, dòng thuộc tính được Khóa sẽ không thay đổi khi tẩy luyện.

Sử dụng Hồn Tinh Cam hoặc Hồn Tinh Đỏ sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Cam, Đỏ trên trang bị.

Đại Hiệp có thể thu thập Hồn Tinh từ hoạt động Mỏ Vẫn Thạch hoặc mua trong Tiệm NBTiệm Mua Hạn Chế.


Lưu ý khi tẩy luyện:

 Dùng NB khóa mở dòng thuộc tính thứ 2 trên tất cả trang bị.

 Cùng 1 Thuộc tính ẩy luyện nhưng vẫn có thể tăng hoặc giảm lực chiến tùy theo phẩm chất thuộc tính.
Ví dụ:

Cùng là thuộc tính Nội công nhưng phẩm chất Tím sẽ tăng lực chiến nhiều hơn phẩm chất Lam.

 Thuộc tính cùng phẩm chất nhưng vẫn có chênh lệch lực chiến do thông số thuộc tính chưa đạt tối đa.
Ví dụ:
Thuộc tính Nội công cùng phẩm chất Tím nhưng thông số có thể xuất hiện ngẫu nhiên từ 601 – 1000 điểm.


 Tích trữ nguyên liệu nhiều nhất có thể để tiến hành Tẩy luyện nhiều lần tới khi đạt thuộc tính ưng ý.

 trong thời gian từ 22h00 – 24h00 mỗi ngày, Mỏ Vẫn Thạch sẽ x2 lượng tài nguyên nhận được khi thu thập và xuất hiện Tinh Thần Khoáng Thạch, thu thập sẽ nhận nhiều loại tài nguyên.

Ngoài ra, hoạt động còn xuất hiện Thủ Vệ Lãnh Chúa vào 23h00, tham gia hạ gục sẽ có thể nhận được Tẩy Luyện Thạch, Hồn Tinh Cam, Hồn Tinh Đỏ.Mọi câu hỏi, góp ý cho bài viết vui lòng gửi về inbox fanpage theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/minhtrieucamyve/

Trân trọng!