Cẩm Nang

[Tính Năng] THU HỒI

Giới thiệu tính năng: Tính năng Thu Hồi là tính năng mà người chơi có thể Thu Hồi những  trang bị không cần thiết để nhận về linh ngọc, hoạt lực đan thú cưỡi, nguyên liệu nâng cấp trang bị. Tùy thuộc vào chất Lượng và cấp của trang bị mà nhân khi vật thu hồi sẽ nhận được vật phẩm tương ứng.

Điều kiện mở tính năng: không yêu cầu cấp độ.

Mô năng tả tính

  • Thu Hồi thú Cưỡi

Cách mở tính năng: Tại giao diện thú cưỡi chọn Thu hồi thú cưỡi.

Tại giao diện Thu hồi thú cưỡi chọn thú cưỡi cần thu hồi.

Thu hồi thú cưỡi vật phẩm nhận được là hoạt lực đan thú cưỡi tương ứng.

  •  Thu Hồi trang bị

Cách Thu hồi trang bị: Vào túi đồ, chọn thu hồi trang bị, chọn trang bị cần thu hồi.

Khi thu hồi trang bị nhận lại được linh ngọc, phẩm chất trang bị cam trở lên sẽ nhận lại được linh ngọc và bách luyện thạch tương ứng.

Hay là người chơi thông thái, thu hồi những thứ không cần thiết để tiết kiệm tài nguyên và không gian balo ngay nhé!