Cẩm Nang

[Giới Thiệu] Tính Năng Thú Nuôi

Thân chào Đại Hiệp!

Khác với tính năng Thú Cưỡi, Đại Hiệp chỉ có thể sở hữu và chăm sóc một Thú nuôi duy nhất. Thú nuôi xuất chiến sẽ mang lại nhiều buff thuộc tính, tăng mạnh Lực chiến cho Đại Hiệp. Thú nuôi có thể huyễn hóa và thay đổi thành nhiều hình dáng vô cùng đáng yêu khi tiến cấp thành công.

Điều kiện mở tính năng: hoàn thành nhiệm vụ chính Lv 55.

Tại giao diện nhân vật, nhấn chọn  và chọn mục Thú nuôi để mở giao diện tính năng.

1. Bồi Dưỡng Thú Nuôi

Thú nuôi có 12 cấp độ tiến hóa, mỗi cấp độ có 10 bậc. Đại Hiệp cần sử dụng Đan EXP Thú nuôi để bồi dưỡng và tăng Exp cho Thú nuôi. Chỉ số thuộc tính cộng thêm của Đại Hiệp khi sở hữu Thú nuôi sẽ tăng mỗi khi Thú nuôi tăng cấp và tăng mạnh khi tiến cấp. Để tiến cấp Thú nuôi cần tiêu tốn Đan Nâng cấp Thú nuôi

2. Thể lực Thú nuôi

Điểm Thể lực của Thú nuôi ảnh hưởng tới chỉ số thuộc tính cộng thêm, Thể lực càng cao thuộc tính cộng thêm càng nhiều. Qua thời gian dài xuất chiến, Thú nuôi sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi làm giảm Thể lực, Đại Hiệp cần sử dụng Thú Nuôi Hoạt Lực Đan, tiến hành Nuôi và hồi phục thể lực cho Thú nuôi. Trạng thái Thể lực tốt nhất sẽ giúp các chỉ số thuộc tính được tăng thêm 10%.

3. Huyễn Hóa Thú Nuôi

Thú nuôi sau khi tiến cấp có thể huyễn hóa và thay đổi thành nhiều hình dáng vô cùng đáng yêu. Tiến cấp thành công, Thú nuôi tự động huyễn hóa và thay đổi hình dạng. Đại Hiệp lựa chọn mục Huyễn Hóa và tùy chọn hình dạng thú nuôi yêu thích.

Đặc biệt, Thú nuôi có thể huyễn hóa thành Gấu Trúc Bộ Khoái A Khoan!

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệp thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!

Trân trọng.