Cẩm Nang

[Giới Thiệu] Tính Năng Kết Hôn

Đại Hiệp thân mến!

Giang hồ rộng lớn, nhân sinh hữu hạn. Giữa trăm vạn người tìm được nhau thật chẳng dễ dàng! Khi đã tìm được Tri kỷ cho mình, Đại Hiệp hãy cùng tri kỷ đến gặp Nguyệt Lão, hỷ kết lương duyên, răng long đầu bạc....

Điều kiện mở tính năng: 2 nhân vật đạt 1 chuyển Lv 50, khác giới, độc thân, tổ đội cùng mang nhẫn cưới tới gặp Nguyệt Lão.

- Người cầu hôn (nhân vật nam) mang theo 2 Nhẫn KC (nhận khi nhân vật đạt 1 chuyển Lv 50 hoặc mua trong Tiệm).

1. Phụ bản Đào Hoa Lâm

Phụ bản dành riêng cho đôi lứa, tham gia nhận nguyên liệu nâng cấp Nhẫn cưới. 

2. Nâng cấp nhẫn cưới

Sau khi kết hôn, Đại Hiệp và phu thê có thể cùng nhau nâng cấp nhẫn cưới để tăng cường Lực Chiến. Nhẫn cưới cũng có thể Minh Khắc để tạo thêm các dòng thuộc tính tốt hơn.

Đại Hiệp còn có thể nâng cấp Nhẫn Cưới cho phu thê của mình!

Cùng tri kỷ hỷ kết lương duyên, sóng vai cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách!

BQT Minh Triều Cẩm Y Vệ

Trân trọng!