Cẩm Nang

[Giới Thiệu] Tính Năng Ghép

Mến chào Đại Hiệp!

Luyện Dược Sư, Tầm Bảo Sư luôn là chức nghiệp có địa vị cao quý trong giang hồ. Bởi để có thể tu luyện và thành thạo được những kỹ năng này thì mức độ khó khăn là rất lớn.

Trái lại, trong thế giới Minh Triều Cẩm Y Vệ, nhờ cơ duyên xảo hợp, chỉ cần Đại Hiệp thu thập đủ nguyên liệu là có thể mở tính năng Ghép và dễ dàng trở thành Luyện Dược Sư hay Tầm Bảo Sư và tự tay chế luyện cho mình Linh Đan diệu dược, Tàng Bảo Đồ hay Rồng Thần Lệnh.

Tại giao diện chính, nhấn chọn Avatar nhân vật và chọn  để vào giao diện của tính năng.

 

1.Ghép Linh Đan

Đại Hiệp sẽ cần thu thập Linh Chi Ngàn Năm, Huyền Thiết Tinh Thạch và tiêu hao Đồng để Ghép Linh Đan. Ghép hoàn tất sẽ cho ra 4 loại đan dược ngẫu nhiên: Lực Đạo Đan, Ngộ Tính Đan, Thân Pháp Đan và Khí Lực Đan dùng để tăng cường thuộc tính tương ứng cho nhân vật trong 1 khoảng thời gian nhất định.

- Linh Chi Ngàn Năm có thể mua từ: Tiệm NB, Tiệm Bang Hội và Tiệm Mua Hạn Chế.

- Huyền Thiết Tinh Thạch có thể thu thập từ: phụ bản hoạt động Di Tích Thượng Cổ, Phụ bản cốt truyện hoặc mua trong Tiệm NB, Tiệm Bang Hội, Tiệm Mua Hạn Chế, Đổi Tích Điểm.

2. Ghép Tàng Bảo Đồ

Dùng 4 mảnh Tàn Phiến Bảo Đồ khác nhau (Tàn Phiến Bảo Đồ 1, Tàn Phiến Bảo Đồ 2, Tàn Phiến Bảo Đồ 3, Tàn Phiến Bảo Đồ 4) có thể ghép thành Tàng Bảo Đồ, sử dụng Tàng Bảo Đồ sẽ chỉ dẫn Đại Hiệp đến địa điểm cất giữ kho báu, việc còn lại của Đại Hiệp là khai quật và chờ đợi cơ duyên!

Đại Hiệp có thể nhận mảnh Tàn Phiến Bảo Đồ từ các phụ bản hoạt động: Cấm Địa Ma Giáo, Ác Nhân Cốc.

3. Ghép Rồng Thần Lệnh

Sử dụng Tàng Bảo Đồ và tìm kiếm bảo vật có thể mang lại cho Đại Hiệp nhiều tài phú, và quan trọng nhất là mảnh ghép Rồng Thần Lệnh.

Viêm Long Đàn trong truyền thuyết ẩn chứa tài bảo phong phú, đồn rằng nếu Đại Hiệp sử dụng Rồng Thần Lệnh tại Viêm Long Đàn có thể triệu hồi Viêm Long, tiêu diệt Viêm Long sẽ nhận được nhiều nguyên liệu Minh khắc trang bị và Rương Viêm Long!

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!

Trân trọng.