Cẩm Nang

[Giới Thiệu] Tính Năng Chợ

Đại Hiệp thân mến,

Chợ là nơi Đại Hiệp có thể giao dịch cùng toàn thể nhân sĩ giang hồ trên máy chủ của mình thông qua hình thức đấu giá công khai, đơn vị tiền tệ sử dụng tại đây là NB và Đồng. Hầu hết nguyên liệu, vật phẩm trong thế giới Minh Triều Cẩm Y Vệ như: Vũ khí, Trang bị, Dược phẩm, tiền Đồng... đều có thể được tìm thấy tại đây.

Điều kiện mở tính năng: nhân vật đạt 2 chuyển.

Mô tả tính năng: tại giao diện chính, nhấn chọn  để truy cập giao diện tính năng.

1.Sở giao dịch

Tất cả các vật phẩm được đấu giá sẽ hiển thị tại đây. Tùy theo nhu cầu giao dịch, Đại Hiệp có thể nhấn vào mỗi sạp hàng: Vũ khí, Phòng cụ, Trang Sức, Khác và lựa chọn cho mình vật phẩm cần thiết để giao dịch. Vật phẩm, trang bị Đại Hiệp mua thành công sẽ được hệ thống gửi về qua Thư.

2. Bán

Nếu có vật phẩm, trang bị muốn bán Đại Hiệp có thể đưa vật phẩm lên đấu giá tại đây. Vật phẩm, trang bị trong thế giới Minh Triều Cẩm Y Vệ tồn tại dưới 2 hình thức: KhóaKhông khóa. Chỉ có vật phẩm Không khóa mới có thể đưa lên đấu giá. Đơn giá của vật phẩm, trang bị được đấu giá có thể tùy chỉnh không giới hạn. Thời gian lên kệ tối đa của vật phẩm là 48 giờ. Sau khoảng thời gian này, nếu vật phẩm chưa được mua thì sẽ bị gỡ xuống khỏi kệ và gửi về cho Đại Hiệp qua Thư.

Vật phẩm được bán thành công, hệ thống sẽ trừ phí thủ tục 10%. NB (hoặc Đồng) Đại Hiệp nhận được từ việc bán vật phẩm cũng sẽ được gửi qua Thư.

3. Lịch sử giao dịch

Đây là nơi sẽ lưu lại toàn bộ giao dịch của Đại Hiệp trên Chợ, bao gồm thông tin vật phẩm, giá và thời gian Đại Hiệp đã giao dịch mua, bán thành công. 

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!

Trân trọng.