Cẩm Nang

[Giới Thiệu] Hệ Thống Tính Năng Rèn

Thân chào Đại Hiệp,

Rèn là tổ hợp những tính năng giúp tăng chỉ số trên trang bị, từ đó gia tăng Chiến lực cho Đại Hiệp 1 cách nhanh chóng, hiệu quả. Tính năng Rèn bao gồm: Cường hóa, Tinh luyện, Nâng bậc, Nâng phẩm, Tẩy luyện, Kế thừa, Bảo thạch và Minh khắc trang bị.

Điều kiện mở tính năng: khi hoàn thành Nhiệm Vụ Phụ cấp 50.

Mô tả tính năng: trong giao diện chính, nhấn chọn   để mở tính năng.

1. Cường Hóa

Cường hóa giúp nâng cao cấp độ của trang bị, giúp trang bị tăng mạnh các chỉ số thuộc tính cơ bản. Cấp cường hóa thể hiện ở số Sao trên trang bị, mỗi lần cường hóa thành công sẽ tăng thêm 1 Sao.
Mỗi cấp cường hóa sẽ có tỷ lệ thành công khác nhau. Cường hóa thất bại sẽ tăng tỷ lệ thành công cho lần kế tiếp, tỷ lệ càng cao càng dễ cường hóa thành công.

Nguyên liệu tiêu hao: Cường hóa sẽ tiêu hao Huyền thiết tinh thạch và Đồng khóa (hoặc Đồng), khi cường hóa từ cấp 4 trở lên sẻ tiêu hao thêm Tử đồng tinh Thạch, từ cấp 12 trở lên sẽ cần thêm Bảo Hộ Phù (dùng để bảo vệ trang bị không bị tụt Sao nếu cường hóa thất bại).

Đại Hiệp có thể thu thập nguyên liệu cường hóa từ: Tiệm NBTiệm Mua Hạn ChếTiệm bang hội, đổi Tích điểm hoặc tham gia Phụ bản cốt truyện và hoạt động Di Tích Thượng Cổ.

2. Tinh Luyện

Là quá trình tôi luyện cho sự bóng bẩy, giúp tăng mạnh thuộc tính cơ bản của trang bị.

Nguyên liệu tiêu haoHỏa vân tinh thạch và Đồng khóa (hoặc Đồng).

Hỏa vân tinh thạch có thể nhận được khi tham gia  Phụ bản cốt truyện, Cấm địa ma giáo, Ác Nhân Cốc hoặc mua tại Tiệm Tiền Đồng, Tiệm NB và Tiệm Mua Hạn Chế.

Quá trình tinh luyện không sợ thất bại.

3. Nâng Bậc

Hệ thống Trang bị trong Minh Triều Cẩm Y Vệ được chia thành nhiều Bậc, nâng Bậc không chỉ gia tăng thuộc tính của trang bị mà còn giúp trang bị tỏa sáng!

Nguyên liệu tiêu hao: sử dụng 3 trang bị cùng loại hình, phẩm chất và tiêu tốn một lượng Linh ngọc nhất định để nâng Bậc. 

Đại Hiệp có thể thu thập Linh ngọc từ hệ thống Nhiệm vụ hoặc mua ở Tiệm.

4. Nâng Phẩm

Phẩm chất trang bị trong Minh Triều Cẩm Y Vệ chia thành: 
Trắng => Lục => Lam => Tím => Cam

Trang bị có thuộc tính Hoàn mỹ (Tím) và đạt Bậc 5 có thể Nâng phẩm để trở thành Hỗn độn (Cam).


Nguyên liệu tiêu hao:

Tùy thuộc vào trang bị cần nâng phẩm mà tiêu hao nguyên liệu tương ứng:

Vũ khí (đơn, đôi): tiêu hao Bách luyện thạch.

- Trang bị Hộ UyểnMũ, ÁoQuầnGiày: tiêu hao Bách luyện thạch phòng cụ.

- Trang sức Nhẫn tráiNhẫn phảiDây chuyền: tiêu hao Bách luyện thạch trang sức.

Đại Hiệp có thể thu thập nguyên liệu nâng phẩm từ phụ bản cốt truyện và tính năng Thu hồi trang bị.

5. Tẩy Luyện

Tẩy luyện trang bị sẽ giúp Đại Hiệp thay đổi dòng thuộc tính trang bị đang sở hữu. Chỉ số thuộc tính trên trang bị sẽ ngẫu nhiên Tăng hoặc Giảm mỗi khi Tẩy luyện.

Đại Hiệp có thể sử dụng NB Khóa để mở khóa thêm dòng thuộc tính thứ 2 của trang bị (dòng thứ 3, 4 sẽ tiêu hao NB).

Thuộc tính tẩy luyện chia thành: Lục => Lam => Tím => Cam => Đỏ

Cách thức tẩy luyện:

Đại Hiệp cần sử dụng Huyền Tinh để tẩy luyện trang bị. Lựa chọn Tiêu hao 125NB khóa và tẩy luyện thì trang bị chắc chắn sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Tím trở lên.
Đại Hiệp có thể lựa chọn Khóa để cố định một dòng thuộc tính trên trang bị, dòng thuộc tính được Khóa sẽ không thay đổi khi tẩy luyện.
Sử dụng Hồn Tinh Cam hoặc Hồn Tinh Đỏ sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Cam Đỏ trên trang bị.

Đại Hiệp có thể thu thập Hồn Tinh từ hoạt động Mỏ Vẫn Thạch hoặc mua trong Tiệm NB và Tiệm Mua Hạn Chế.

6. Kế Thừa

Kế thừa là tính năng cho phép Đại Hiệp mang những thuộc tính: Cường hóa, Tinh luyện và Minh khắc của trang bị cũ qua trang bị mới (cùng loại hình trang bị).

Nguyên liệu tiêu hao: Đồng khóa (hoặc Đồng).

Lưu ý: tính năng chỉ cho phép Kế Thừa trang bị cùng loại hình (Đơn thủ, Song thủ).

7. Bảo Thạch

Bảo Thạch được chia thành 6 loại hình tương ứng với 6 chỉ số cơ bản trên nhân vật: Tấn công, HP, Chính xác, Né tránh, Nội thủ, Ngoại thủ. Đại Hiệp cần cân nhắc lựa chọn mở khóa và nâng cấp những Bảo Thạch phù hợp cho đường lối phát triển của bản thân.

- Sát Khí: Bảo Thạch Sát khí nằm trên 4 vị trí trang bị là Vũ khí chính, Vũ khí phụ, Nhẫn trái, Nhẫn phải. Kích hoạt và nâng cấp Bảo thạch này sẽ tăng mạnh Nội/Ngoại công của nhân vật.

- Né Tránh: chỉ nằm ở trang bị Hài. Kích hoạt và nâng cấp Bảo thạch này sẽ khả năng Né tránh cho nhân vật.

- Tinh Huyết: nằm trên 2 vị trí trang bị là Hộ thoái và Hộ giáp. Kích hoạt và nâng cấp sẽ tăng Giới hạn HP của nhân vật.

- Thủ Nội: chỉ có ở trang bị Mão. Kích hoạt và nâng cấp sẽ tăng Nội thủ cho nhân vật.

- Kết Giới: chỉ có ở trang bị Hạng liên. Kích hoạt và nâng cấp sẽ tăng Ngoại thủ cho nhân vật.

- Tỏa Định: chỉ có ở trang bị Hộ uyển. Kích hoạt và nâng cấp sẽ tăng Chính xác cho nhân vật.

Lưu ý: Tỷ lệ kích hoạt thành công 100% , tỷ lệ nâng cấp thành công sẽ giảm dần theo cấp Bảo Thạch.

Nguyên liệu tiêu hao: Tinh Hoa Bảo Thạch.

Đại Hiệp có thể thu thập Tinh Hoa Bảo Thạch từ hoạt động Địa Lao Thiên Tỉnh, hoặc mua từ Tiệm Mua Hạn ChếTiệm NB.

8. Minh Khắc

Minh khắc là tính năng giúp Đại Hiệp khắc lên trang bị những thuộc tính mới và tăng cường khả năng chiến đấu. Tùy thuộc vào nguyên liêu tiêu hao mà Đại Hiệp có thể minh khắc ra thuộc tính tương ứng.

Nguyên liệu tiêu hao:

- Minh khắc đao sơ: minh khắc có thể cho ra 1 dòng thuộc tính cơ bản trên trang bị.

- Minh khắc đao trung: minh khắc có thể cho ra 2 dòng thuộc tính cơ bản trên trang bị.

- Minh khắc đao cao: minh khắc chắc chắn sẽ cho ra 2 dòng thuộc tính cơ bản trên trang bị.

Đại Hiệp có thể thu thập nguyên liệu Minh Khắc Đao từ hoạt động Viêm Long Đàn và hoạt động Bang Hội.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Minh Triều Cẩm Y Vệ!

Trân trọng.